E3 AFA - цени

 

 

    СЕРТИФИКАТИ НА КОМПАНИЯТА ПРОИЗВОДИТЕЛ:

 GMP – за добра производствена практика; 

 Кошер - за екологично чиста храна от най-високо качество;  

 Сертификат за органичен произход; 

 Анализен сертификат за всяка произведена партида.